19.0182133 72.838532

Metropolis Healthcare Ltd

  • Joshi Wadi, Kabutar Khana
    Bhavani Shakar Road
    Mumbai - 400028
  • Opposite BMC School
    • Opens at 08:00 AM

Nearby Metropolis Healthcare Ltd centers