19.2277889 73.1272817

Metropolis Healthcare Ltd

  • Shop No 4, Nilgiri CHS, Kalyan, Lokgram
    Atmaram Nagar
    Thane - 421306
  • Near Lokdhara Gate
    • Open until 08:00 PM

Nearby Metropolis Healthcare Ltd centers