Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Pravesh Marg, Navi Mumbai, 400709