Metropolis Healthcare Ltd. centers Near Lal Bahadur Shastri Marg, Navi Mumbai, 400614